Văn hóa đặc trưng

Mekong Capital tin tưởng rằng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh là yếu tố thành công cơ bản không chỉ riêng cho Mekong Capital mà còn cho cả các công ty thuộc danh mục đầu tư của chúng tôi. Sự đầu tư đáng kể về thời gian và nguồn lực từ năm 2007 đã tạo cho Mekong Capital một nền văn hóa doanh nghiệp bền vững một cách đặc biệt. Cam kết chung về thành công của mỗi cá nhân, thành công của các khoản đầu tư cũng như các giá trị cốt lõi ăn sâu là nền tảng giúp chúng tôi đạt được những kết quả tăng trưởng tốt về đầu tư trong những năm gần đây.

Nền tảng văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm những yếu tố sau:

Khởi nguyên (Genesis) - Chọn quan điểm sống xem mình là nguồn gốc của những gì mình chọn, của những hành động mình thực hiện, của những tác động mình tạo ra cũng như cách nhìn nhận thế giới hiện hữu xung quanh mình. Là nguyên nhân thay vì là kết quả.

Mọi thứ đều có thể đạt được (Skydom) - Được tự do lựa chọn, không có sự ép buộc và khả năng là vô hạn.

Ai cũng có những điểm đáng quý (Jeromosity) - Nghĩ và đối xử với người khác từ góc độ những cam kết, mục đích, khả năng và phẩm chất tốt đẹp vốn có của họ. Truyền sức mạnh cho người khác. 

Truyền cảm hứng tạo đột phá (Springthrough) - Truyền cảm hứng cho mọi người để họ mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, tham gia những thử thách lớn hơn, và tạo nên những đột phá để vươn đến những mục tiêu cao nhất.

Kiên trì đến cùng (Victorance) - Kiên trì một cách dũng cảm và không ngừng nghỉ, bất kể gặp phải trở ngại nào cản đường, cho đến khi đạt được mục tiêu.

Tôn trọng lời hứa (Beautegrity) - Tôn trọng lời nói của chính mình(1) để mọi thứ hoạt động suôn sẻ. Cùng nhau làm việc tạo thành một khối đoàn kết mạnh mẽ.

Giao tiếp trọn vẹn (Communiplete) - Giao tiếp một cách đầy đủ và thẳng thắn để không có hiểu lầm, vướng mắc mà không được giải quyết. Hiểu được điều người khác giao tiếp và giao tiếp để người khác hiểu.

Khám phá cốt lõi (Inquisity) - Luôn chủ động tìm tòi, khám phá. Không ngừng tìm hiểu để biết được nguyên nhân cốt lõi và động lực then chốt. Ngày càng đào sâu hơn để có thể thấu hiểu bên trong sự việc, sự vật, từ đó có thể thay đổi hoàn toàn cuộc chơi.

Văn hóa đặc trưng của chúng tôi nuôi dưỡng một môi trường cho mọi thành viên liên tục tạo ra giá trị cho các quỹ chúng tôi quản lý, cho các công ty chúng tôi đầu tư vào, cho Mekong Capital và cho mỗi con người của công ty. Chúng tôi cũng cam kết tạo cảm hứng và tiếp sức cho các công ty chúng tôi đầu tư vào thực hiện chuyển mình để tạo những kết quả đột phá.

Chúng tôi cam kết văn hóa đặc trưng này có thể giúp Mekong Capital thu hút và gìn giữ đội ngũ đầu tư ưu việt và tài năng, giúp Mekong Capital trở thành nhà đầu tư Private Equity thành công nhất Việt Nam.


(1)Tôn trọng lời nói của chính mình là làm những việc chúng tôi nói chúng tôi sẽ làm, làm những gì chúng tôi biết làm, làm những gì mà những người chúng tôi mong muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp nơi làm việc mong đợi, bảo vệ những gì chúng tôi tin là đúng, suy nghĩ và hành động nhất quán với những gì chúng tôi cam kết, đồng thời tôn trọng Quy Tắc Đạo Đức Nghề nghiệp cũng như tôn trọng các cam kết của công ty theo luật định.