Quỹ Mekong Enterprise Fund III

Quỹ được khai trương vào tháng 5 năm 2015. Quỹ chú trọng vào các ngành được định hướng theo người tiêu dùng tại Việt Nam, tập trung vào các khoản đầu tư từ 8 đến 15 triệu đô la Mỹ.

chi tiết

Quỹ Vietnam Azalea Fund

Quỹ Vietnam Azalea Fund được khai trương vào tháng 6 năm 2007 và quản lý 64 triệu đô la Mỹ vốn cam kết.

chi tiết

Quỹ Mekong Enterprise Fund II

Quỹ Mekong Enterprise Fund II là quỹ vốn cổ phần chưa niêm yết 50 triệu đô-la Mỹ. Quỹ khai trương vào tháng 6 năm 2006.

chi tiết

Quỹ Mekong Enterprise Fund

Quỹ được khai trương vào năm 2002. Quỹ đã thoái vốn hoàn toàn 9 trên 10 khoản đầu tư và hiện không còn nhiều hoạt động quản lý đầu tư như trước.

chi tiết