Chris Freund

Chris Freund

Partner

Chad Ovel

Chad Ovel

Partner

TRUONG DIEU LE

TRUONG DIEU LE

Partner of Operations

Nguyen Thi Minh Giang

Nguyen Thi Minh Giang

Partner of Talent and Culture

Rachel Davis

Rachel Davis

Director of Transformation

Nguyen Thu Thuy

Nguyen Thu Thuy

Principal

Sjoerd Zwinkels

Sjoerd Zwinkels

Principal

Hawkins Pham

Hawkins Pham

Principal

Tran Thu Hang

Tran Thu Hang

Senior Associate

Pham Hong Son

Pham Hong Son

Senior Associate

Hoang My Hanh

Hoang My Hanh

Senior Associate

Thai Thi Thu Thao

Thai Thi Thu Thao

Senior Talent and Culture Officer

Nguyen Thi Minh Thu

Nguyen Thi Minh Thu

Senior Talent and Culture Officer

Nguyen Thanh Ha

Nguyen Thanh Ha

Associate

Tran Ngoc Thuy

Tran Ngoc Thuy

Associate

Ellen Van

Ellen Van

Associate

Nguyen Van Ha

Nguyen Van Ha

Talent and Culture Officer