Mekong Capital helps investee companies transform and achieve their breakthrough vision. Learn more about our Vision Driven Investing Framework which applied for all investee companies

MEKONG CAPITAL XIN CHÀO

CHÚNG TÔI CÙNG BẠN HIỆN THỰC HÓA
TẦM NHÌN

CHÚNG TÔI CAM KẾT HỢP TÁC

LẤY TẦM NHÌN LÀM ĐỊNH HƯỚNG

Trong những năm đầu, chúng tôi tập trung vào các phương pháp tạo giá trị tốt nhất nhất như Six Sigma, Lean Manufacturing và nhiều mô hình quản trị khác. Chúng tôi có rất nhiều ý tưởng và nghĩ sẽ giúp ích cho các công ty trong danh mục đầu tư. Tuy nhiên, cho dù ý tưởng của chúng tôi có tuyệt vời đến đâu, trên thực tế, chúng tôi đã không tạo được ảnh hưởng gì.

Trong năm 2009, song song với quá trình chuyển đổi của chính Mekong Capital, chúng tôi đã phát triển đã phát triển một mô hình gọi là Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng - Vision Driven Investing (VDI), giúp các công ty trong danh mục đầu tư hiện thực hóa tầm nhìn đột phá của họ trong tương lai. Theo đó, Mekong Capital và mỗi công ty bắt đầu quan hệ đối tác từ tầm nhìn cho tương lai của công ty. Vì vậy, về cơ bản, VDI là 15 phạm trù khả năng mà mỗi công ty có thể tự khám phá và tìm ra cách thức phù hợp để đạt được tầm nhìn.

Xem thêm về cách hợp tác
THÔNG QUA

CÁCH TIẾP CẬN
BẢN THỂ HỌC

Chúng tôi đã từng là những nhà đầu tư bình thường như bao người khác. Chúng tôi nghĩ rằng việc mang đến các giải pháp và kiến thức cho công ty sẽ giúp họ phát triển nhanh chóng, nhưng thực tế thì không phải vậy. Năm 2007, chúng tôi bắt đầu hành trình chuyển đổi 3 năm và chúng tôi đã khám phá ra cách tạo giá trị hiệu quả dựa trên sự chuyển hóa nội tại. Chúng tôi gọi đó là “tiếp cận theo cách bản thể học”. “Bản thể” ở đây liên quan đến cách một người nhìn nhận họ là ai và tình huống xảy ra với họ như thế nào. Nhờ vậy, họ có thể thay đổi sự nhìn nhận đó để tạo ra kết quả đột phá và hiện thực hóa tầm nhìn.

Đọc thêm về lịch sử công ty
CHÚNG TÔI TẬP TRUNG VÀO

NGÀNH TIÊU DÙNG

Trong 5 năm đầu, chúng tôi chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực sản xuất thiên về xuất khẩu và không đạt được kết quả như mong đợi. Năm 2006, chúng tôi bắt đầu chuyển hướng sang các doanh nghiệp tiêu dùng và đến năm 2009, chúng tôi chỉ tập trung đầu tư vào các công ty tiêu dùng nội địa ở Việt Nam. Thay vì đa dạng hóa lĩnh vực, chúng tôi chuyên tâm vào việc phát triển trong các lĩnh vực như bán lẻ, nhà hàng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, logistics và FMCG. Điều này không phải để chúng tôi có thể đưa ra các giải pháp cho các công ty, mà vì chúng tôi muốn tích lũy kinh nghiệm để định hướng họ tạo ra đột phá trong các lĩnh vực đó.

Một số khoản đầu tư nổi tiếng:

Một số khoản đầu tư nổi tiếng:

Một số khoản đầu tư nổi tiếng:

Một số khoản đầu tư nổi tiếng:

Một số khoản đầu tư nổi tiếng:

Một số khoản đầu tư nổi tiếng:

Một số khoản đầu tư nổi tiếng:

Mobile World - an investment of Mekong Capital - a Private Equity firm, specializing in consumer driven businesses.

Một số khoản đầu tư nổi tiếng:

Pizza4Ps - an investment of Mekong Capital - a Private Equity firm, specializing in consumer driven businesses.

Một số khoản đầu tư nổi tiếng:

F88 - an investment of Mekong Capital - a Private Equity firm, specializing in consumer driven businesses.

Một số khoản đầu tư nổi tiếng:

Yola - an investment of Mekong Capital - a Private Equity firm, specializing in consumer driven businesses.

Một số khoản đầu tư nổi tiếng:

Nhat Tin Logistics - an investment of Mekong Capital - a Private Equity firm, specializing in consumer driven businesses.

Một số khoản đầu tư nổi tiếng:

Một số khoản đầu tư nổi tiếng:

Masan - an investment of Mekong Capital - a Private Equity firm, specializing in consumer driven businesses.

Một số khoản đầu tư nổi tiếng:

VỚI BỀ DÀY THÀNH TÍCH

NHẤT QUÁN

Từ sau năm 2009 đã có một mối tương quan chặt chẽ giữa mô hình Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng và hiệu quả hoạt động của các công ty trong danh mục đầu tư của chúng tôi. Những công ty áp dụng mô hình này một cách toàn diện nhất cũng là những công ty đang tăng trưởng tốt hoặc đang đạt tiến độ hoàn thành tầm nhìn của họ.

TỪ VIỆC XÂY DỰNG

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
VỮNG MẠNH

Những ngày đầu, Mekong Capital có khoảng 20 thành viên dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Chúng tôi nghĩ rằng kiến thức phong phú của chúng tôi có thể mang lại nhiều giá trị cho các công ty. Tuy nhiên, mọi việc không suôn sẻ như mong đợi, và chúng tôi bắt đầu hành trình chuyển hóa vào năm 2007. Chúng tôi từ bỏ quá khứ và sáng tạo lại mọi điều về Mekong Capital, bao gồm vai trò của chúng tôi, văn hóa doanh nghiệp cách chúng tôi gia tăng giá trị, và cả cách chúng tôi nhìn nhận vấn đề.

Thành quả hôm nay là một đội ngũ 60 thành viên với đa dạng kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở Việt Nam và quốc tế. Cả đội ngũ Mekong toàn tâm toàn ý cùng cam kết chung về sự chuyển hóa và tạo ra kết quả đột phá. Vì vậy, Kết quả mà chúng tôi mang lại bắt đầu từ việc chúng tôi là nhìn nhận vai trò của mình trong sự thành công của cả đội ngũ cũng như của các công ty trong danh mục đầu tư của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về thành viên Mekong Capital