YOLA được thành lập bởi 3 nhà đồng sáng lập vào năm 2009. YOLA đào tạo tiếng Anh cơ sở (9-15 tuổi), tiếng Anh cơ bản (trên 16 tuổi) và chuẩn bị cho các bài kiểm tra tiếng Anh học thuật thông qua 14 trung tâm đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Công ty tập trung vào tiếng Anh học thuật, bao gồm kĩ năng để đạt điểm cao trong bài kiểm tra trình độ tiếng Anh, hơn là tiếng Anh giao tiếp. Các khóa chuẩn bị cho các kỳ thi tiếng Anh học thuật bao gồm TOEFL, IELTS, SAT, SSAT và GMAT/GRE.

Sau tám năm, YOLA đã đào tạo thành công hơn 30.000 học viên, với hơn 10.000 sinh viên hiện đang du học. Các cựu học viên của YOLA là những sinh viên xuất sắc được nhận vào các đại học hàng đầu thế giới như Harvard, Stanford, Yale và Cornell. 

Với khoản đầu tư của MEF III, YOLA đã khai trương thêm năm trung tâm mới tại TP. Hồ Chí Minh, nâng tổng số trung tâm của YOLA hiện tại trên toàn quốc lên 15 trung tâm.