Giới thiệu

ABA là nhà cung cấp dịch vụ và giải pháp vận chuyển bảo quản nhiệt độ tại Việt Nam. Trong năm 2016, ABA đã chính thức bước vào mảng kinh doanh kho lạnh thông qua việc mua lại một cơ sở kho lạnh rộng 12,000 pallet tại Hà Nội. Công ty hiện đang nhanh chóng phát triển theo hướng cung cấp chuỗi logistics lạnh tích hợp cho thị trường Việt Nam.