Nền tảng văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm những yếu tố sau:

Khởi nguyên (Genesis) - Chọn quan điểm sống xem mình là nguồn gốc của những gì mình chọn, của những hành động mình thực hiện, của những tác động mình tạo ra cũng như cách nhìn nhận thế giới hiện hữu xung quanh mình. Là nguyên nhân thay vì là kết quả.

Lấy kết quả làm trọng tâm (Resultership) – Yêu cầu bản thân và những người liên quan hành động nhằm tổ chức công việc để đạt được kết quả và làm bất cứ điều gì để đạt được kết quả đó, và những hành động đó luôn luôn nhất quán với các giá trị cốt lõi của công ty.

Ai cũng có những điểm đáng quý (Jeromosity) - Nghĩ và đối xử với người khác từ góc độ những cam kết, mục đích, khả năng và phẩm chất tốt đẹp vốn có của họ. Truyền sức mạnh cho người khác.

Truyền cảm hứng tạo đột phá (Springthrough) - Truyền cảm hứng cho mình và mọi người để chúng ta mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, tham gia những thử thách lớn hơn, lựa chọn bối cảnh đầy thôi thúc để dẫn đến những hành động mới và tạo nên kết quả đột phá.

Kiên trì đến cùng (Victorance) - Kiên trì một cách dũng cảm và không ngừng nghỉ, bất kể gặp phải trở ngại nào cản đường, cho đến khi đạt được mục tiêu.

Tôn trọng lời hứa (Beautegrity) - Tôn trọng lời nói của chính mình(1) để mọi thứ hoạt động suôn sẻ. Cùng nhau làm việc tạo thành một khối đoàn kết mạnh mẽ.

Giao tiếp trọn vẹn (Communiplete) - Giao tiếp một cách đầy đủ và thẳng thắn để không có hiểu lầm, vướng mắc mà không được giải quyết. Hiểu được điều người khác giao tiếp và giao tiếp để người khác hiểu.

Khám phá cốt lõi (Inquisity) - Luôn chủ động tìm tòi, khám phá. Không ngừng tìm hiểu để biết được nguyên nhân cốt lõi và động lực then chốt. Ngày càng đào sâu hơn để có thể thấu hiểu bên trong sự việc, sự vật, từ đó có thể thay đổi hoàn toàn cuộc chơi.


1Tôn trọng lời nói của chính mình là làm những việc chúng tôi nói chúng tôi sẽ làm, làm những gì chúng tôi biết làm, làm những gì mà những người chúng tôi mong muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp nơi làm việc mong đợi, bảo vệ những gì chúng tôi tin là đúng, suy nghĩ và hành động nhất quán với những gì chúng tôi cam kết, đồng thời tôn trọng Quy Tắc Đạo Đức Nghề nghiệp cũng như tôn trọng các cam kết của công ty theo luật định.