Mekong Capital là công ty tiên phong áp dụng mô hình Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng nhằm đem lại lợi nhuận đầu tư cao một cách ổn định. Triết lý hoạt động sau đầu tư của chúng tôi là đồng hành với các công ty thuộc danh mục đầu tư để cùng thống nhất và đạt được một tương lai lớn hơn so với tương lai mà công ty dự kiến trước khi hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi góp phần gia tăng giá trị vì chúng tôi chủ động cam kết, khích lệ và đạt được một tương lai tốt đẹp hơn cho các công ty thuộc danh mục đầu tư, khác với cách thức mà một nhà đầu tư thụ động thường làm.

Mô hình Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng của chúng tôi:

Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng​​ Mục tiêu
Tầm nhìn Công ty có mục tiêu rõ ràng cho tương lai và tất cả các cổ đông chủ chốt đều đồng thuận và cùng góp sức để đạt được mục tiêu chung. Đó là một mục tiêu đầy tham vọng, yêu cầu kết quả đột phá cả về hiệu suất và năng lực trong toàn tổ chức.
Nhân tố tăng trưởng/Các mốc thực hiện hàng năm Có lộ trình cụ thể và khả thi để thực hiện được tầm nhìn.
Các chỉ số đo lường hiệu quả Công ty đã xác định các mục tiêu ngắn hạn và khả thi quan trọng nhất hoặc có ảnh hưởng lớn nhất để đạt được Nhân tố tăng trưởng/Các mốc thực hiện hàng năm và đã tổ chức đội ngũ thực hiện những mục tiêu này.
Báo cáo tài chính và quản trị Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo chú trọng đến các vấn đề có tác động mạnh mẽ nhất đến hiệu quả công việc và mau chóng hành động nhằm đảm bảo đạt được nhân tố tăng trưởng/các mốc thực hiện hàng năm. Bất kỳ ai chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu đều có thể truy cập và theo dõi hiệu quả công việc của bản thân hoặc của đội ngũ trên thực tế. Những người liên quan sẽ dễ dàng nhận thấy khi mục tiêu không được thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra, và đây có thể được gọi là “sự cố”. Những báo cáo mới có thể được xây dựng dễ dàng và được trình bày một cách dễ hiểu, đúng trọng tâm và khả thi.
Tạo ra kết quả đột phá Khi công ty không thực hiện đúng theo mục tiêu đã đề ra, được xem là “sự cố”, chúng tôi coi đây là cơ hội để: a) nhanh chóng xử lý tác động tức thì của sự cố để duy trì tính toàn vẹn và giảm thiểu tình trạng gián đoạn; và b) xác định những điểm thiếu sót hoặc không hiệu quả dẫn đến sự cố và đề ra các bước tiếp theo để xử lý những vấn đề này, và khi được giải quyết hoàn toàn, có khả năng mang đến kết quả đột phá trong hiệu suất công việc sau này. Như vậy, công ty sẽ nhanh chóng cải thiện hiệu suất sau mỗi gặp sự cố.
Đội ngũ quản lý và năng lực nhân sự Công ty có đội ngũ quản lý/lãnh đạo hàng đầu đang nắm giữ các vị trí chủ chốt: mỗi người có thể dẫn dắt đội ngũ để đem lại kết quả đáng tin cậy, đồng thời chịu trách nhiệm cho những kết quả này. Công ty sẽ giúp nhân viên phát huy hết tiềm năng của mình và có các chương trình phù hợp để thu hút, giữ chân và phát triển một đội ngũ xuất sắc. Nhân viên có hiệu quả công việc tốt sẽ có tỷ lệ ở lại cao. Công ty có kế hoạch cân bằng giữa việc khuyến khích các nhân viên có năng lực phát triển, đồng thời tuyển dụng thành công nhân sự từ bên ngoài nhằm nâng cao năng lực của công ty trong những lĩnh vực quan trọng.
Giá trị cốt lõi và văn hóa Công ty có nền văn hóa mạnh mẽ được xây dựng từ các giá trị cốt lõi hoàn toàn khả thi và thống nhất với Tầm nhìn. Đội ngũ nhân viên đáng tin cậy và hành động theo các giá trị cốt lõi, đóng góp cho hiệu quả công việc xuất sắc trong phạm vi mà các giá trị cốt lõi hướng đến.
Khen thưởng Nhờ có hệ thống khen thưởng, mọi người hành động để thực hiện mục tiêu và đạt được những kết quả đột phá trong hiệu quả công việc. Hệ thống khen thưởng còn giúp liên kết lợi ích lâu dài của nhân viên với công ty bằng cách chia sẻ các khoản tiền thưởng cho nhân viên trong phạm vi phù hợp để công ty đạt được Tầm nhìn. Vì vậy, những nhân viên mang lại kết quả một cách đáng tin cậy sẽ không rời bỏ công ty vì vấn đề tài chính.
Quản trị doanh nghiệp Hội đồng quản trị được tổ chức để hướng đến mục đích đạt được Tầm nhìn của công ty. Mỗi thành viên trong Hội đồng quản trị đều có thể đóng góp giá trị phù hợp. Một số thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện được tầm nhìn tương tự tầm nhìn của công ty trong cùng lĩnh vực và có thể đóng góp các thông tin hữu dụng khi xây dựng lộ trình và những “cái bẫy” khó lường. Với sự tham gia tích cực của tất cả các thành viên, trí tuệ tập thể phát triển qua các cuộc đối thoại bao quát tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Những cuộc họp này đem đến những nhận thức, sáng kiến mới có giá trị cũng như những kết quả đột phá khác. Hội đồng quản trị không can thiệp vào các quyết định của ban lãnh đạo mà trao quyền cho ban lãnh đạo, đồng thời buộc ban lãnh đạo chịu trách nhiệm với kết quả của mình. Những lợi ích tốt nhất của tất cả các bên liên quan, bao gồm khách hàng, nhân viên, cổ đông và cộng đồng/xã hội đều được đảm bảo.
Chuyên gia bên ngoài Công ty chủ động tìm và thu hút các chuyên gia, tư vấn viên, cố vấn và các công ty tương đồng tốt nhất từ bên ngoài để mau chóng học hỏi và áp dụng những phương pháp thực hành tốt nhất cùng kiến thức chuyên môn, nhờ đó, công ty sẽ rút ngắn thời gian tìm hiểu so với việc tự mình khám phá bằng cách liên tục thử nghiệm để tìm ra phương pháp phù hợp.
Khách hàng là trung tâm Công ty được tổ chức dựa trên định hướng khách hàng, bao gồm lắng nghe để cải thiện trải nghiệm khách hàng, xác định những thông tin hữu ích về nhóm khách hàng cụ thể, luôn đảm bảo chú trọng vào những khách hàng có giá trị nhất, thiết kế các lộ trình khách hàng và trải nghiệm khách hàng đáp ứng chiến lược thương hiệu của công ty, duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng qua các chương trình thu hút khách hàng và chương trình khách hàng thân thiết và hành động vì quyền lợi tốt nhất của khách hàng. Văn hóa công ty và các quy trình nội bộ được thiết kế có tổ chức theo định hướng khách hàng và trải nghiệm của khách hàng.
Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính Công ty coi trọng sự tập trung hơn tính đa dạng hóa và đánh giá cao sự đơn giản hơn sự phức tạp. Công ty hoạt động đáng tin cậy và có tốc độ tăng trưởng nhanh vì chỉ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ nhất định, trong khi không ngừng đơn giản hóa để loại bỏ rào cản cho khách hàng và nhân viên. Công ty ưu tiên phân bổ nhân lực và tài nguyên vào những lĩnh vực có tác động lớn nhất. Việc theo đuổi trọng tâm áp dụng cho tất cả các cấp độ như lợi ích của các cổ đông lớn, số lượng bộ phận kinh doanh hoặc mô hình kinh doanh, các khoản đầu tư không cốt lõi, số lượng sáng kiến chiến lược đang được thực hiện và chiến lược/thông điệp thương hiệu.
Chuyển đổi số Công ty tận dụng toàn bộ lực lượng của công cuộc chuyển đổi số để tự động hóa các quy trình kinh doanh và tạo ra hạ tầng kinh tế có thể mở rộng cho sự tăng trưởng, bao gồm tư duy linh hoạt, thí nghiệm dựa trên dữ liệu thực tiễn, thương mại điện tử, tích hợp trực tuyến/ngoại tuyến, tiếp thị số có mục tiêu, nền tảng thông tin kinh doanh mạnh mẽ và sự phối hợp liền mạch của các quy trình kinh doanh quan trọng trong các nhiệm vụ vận hành.
Trao quyền và trách nhiệm Không một ai là nhân tố kìm hãm sự phát triển của công ty. Mọi người đều biết chính xác kết quả mà họ chịu trách nhiệm và vai trò của họ trong việc thực hiện Tầm nhìn của công ty. KPIs được phân bổ một cách hiệu quả trong toàn tổ chức và mọi người cùng chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình. Trách nhiệm và quyền đưa ra quyết định được ủy thác hết sức rõ ràng, với bản mô tả công việc rõ ràng và kỳ vọng hiệu suất cụ thể. Các quyết định được thực hiện nhanh chóng bởi người phụ trách công việc hoặc các nhóm liên chức năng nhỏ. Những người ở tiền tuyến được trao quyền và có thể được tin cậy để đưa ra các quyết định phù hợp, tuân thủ các giá trị cốt lõi của công ty. Cơ cấu tổ chức và tuyến thông tin liên lạc năng động, giúp dễ dàng hình thành các nhóm liên chức năng để đưa ra các sáng kiến mới và hành động thay vì chờ đợi hay bị bộ máy quan liêu ghìm chân.