Văn hóa doanh nghiệp vững mạnh chính là nhân tố quan trọng mang đến thành công cho cả Mekong Capital và những công ty mà chúng tôi đầu tư.

Văn hóa doanh nghiệp của Mekong Capital tạo dựng một môi trường làm việc thuận lợi cho tất cả các thành viên, để tạo ra giá trị một cách nhất quán cho các Quỹ, cho các doanh nghiệp, cho Mekong Capital và cho chính chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ truyền cảm hứng và truyền sức mạnh cho các công ty mà chúng tôi đầu tư để tạo ra các kết quả đột phá.

Cam kết của chúng tôi với nền văn hóa doanh nghiệp độc đáo này sẽ giúp Mekong Capital thu hút và giữ chân các chuyên gia đầu tư tài năng, để trở thành công ty quản lý quỹ cổ phần chưa niêm yết tốt nhất và thành công nhất Việt Nam.

Để hiểu thêm các thành viên của Mekong Capital sống các giá trị cốt lõi này thế nào, vui lòng xem Blog của chúng tôi.

MEKONG CAPITAL GIỚI THIỆU: BABIES VS. ALIENS

Tập phim thể hiện các giá trị cốt lõi của Mekong Capital, đây là nền tảng của văn hóa doanh nghiệp và là tiền đề cho tính hiệu quả trong công việc và các thành tựu của chúng tôi. Những giá trị cốt lõi này đóng vai trò quan trọng giúp chúng tôi nhận được giải thưởng của tạp chí Private Equity International trong 5 năm vừa qua, bao gồm: Công ty của năm 2014 và 2016, Operational Excellence năm 2013, 2015 và 2017, cho danh mục công ty quản lý vốn nhỏ tại Châu Á.

Hãy cùng khám phá văn hóa doanh nghiệp độc đáo của chúng tôi thông qua câu chuyện về hành hình của các em nhỏ.