Bùi Thiện Quốc chịu trách nhiệm hỗ trợ những cán bộ chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư của Mekong Capital trong các giai đoạn đầu tư bao gồm lập dự án đầu tư, gia tăng giá trị sau quá trình đầu tư và thoái vốn thành công. Quốc bắt đầu công tác tại Mekong Capital từ tháng 1 năm 2019.

Trước khi gia nhập Mekong Capital, Quốc phụ trách mảng phát triển thị trường của Bloomberg tại Việt Nam và Philippines. Quốc đã tham gia quá trình đánh giá khách hàng tiềm năng, xây dựng các chiến lược bán hàng và đào tạo chuyên sâu về các sản phẩm của Bloomberg. Trước đó, Quốc giữ vị trí Chuyên viên tư vấn cao cấp tại KPMG Singapore, đã tham gia vào công việc kiểm toán của các tổ chức tài chính lớn cũng như các dịch vụ về điều tra, định giá & rà soát tài chính.

Quốc tốt nghiệp bằng Thạc Sĩ về Kinh tế & Chiến lược doanh nghiệp tại trường Đại Học Hoàng Gia London và bằng Cử Nhân về Tài Chính & Kế toán tại Đại Học Warwick.​​​