Trong vai trò là một cán bộ chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư của Mekong Capital, Lê Viết Hà là người phụ trách chính trong việc thoái vốn thành công tại  tại Công ty Hóa chất Á châu.

Lê Viết Hà chịu trách nhiệm hỗ trợ những cán bộ chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư của Mekong Capital trong các giai đoạn đầu tư bao gồm lập dự án đầu tư, gia tăng giá trị sau quá trình đầu tư và thoái vốn thành công. Hà công tác tại Mekong Capital từ tháng 12 năm 2017.

Hà có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và hỗ trợ các công ty trong lĩnh vực cải tiến hoạt động, xây dựng chiến lược, tối ưu hóa thu mua, và rà soát thương mại. Hà đã tư vấn cho các doanh nghiệp trong nhiều ngành, từ sản xuất (bao gồm thực phẩm, giấy, và sữa), phát điện cho đến hàng không. Trước khi gia nhập Mekong Capital, Hà là chuyên viên tư vấn cấp cao tại Partners in Performance, một công ty tư vấn quản trị toàn cầu. Trước đó, Hà tư vấn cho các doanh nghiệp về công nghệ tại SMS M&T, Úc.

Hà tốt nghiệp hạng xuất sắc với hai bằng cử nhân công nghệ Robot và Khoa học Máy tính từ Swiburne University. Hiện giờ Hà đang hoàn thành bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại đại học Deakin.