Trong vai trò là một cán bộ chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư của Mekong Capital, Nguyễn Anh Quang chịu trách nhiệm đảm bảo thành công cho khoản đầu tư dài hạn tại Công ty Nhất Tín Logistic. Quang là thành viên Ban Cố vấn Đầu tư nội bộ của Mekong Capital. Quang công tác tại Mekong Capital từ tháng 4 năm 2016.

Trước khi gia nhập Mekong Capital, Quang Nguyễn là phó chủ tịch tại bộ phận quản lý thị trường vốn và kiểm toán nội bộ của Bank of America Merrill Lynch tại London, chuyên về mua bán nợ xấu. Cùng thời gian này, Quang cũng nắm vai trò kiểm toán trưởng và nằm trong ban kiểm soát của các công ty và chi nhánh của Merrill Lynch Capital Markets AG trên toàn Thụy Sĩ, quản lý 400 triệu đô la tài sản thương mại. Trước khi gia nhập Bank of America Merrill Lynch, Quang phụ trách vị trí trợ lý phó chủ tịch tại bộ phận kinh doanh và môi giới chứng khoán của ngân hàng Barclays Capital tại London.

Quang tốt nghiệp Đại học Nottingham năm 2007 và có chứng chỉ kiểm toán ACA ICAEW trong thời gian công tác ở KPMG tại London năm 2011.​