Trong vai trò là Trưởng nhóm tư vấn đầu tư của Mekong Capital, Nguyễn Anh Quang chịu trách nhiệm đảm bảo thành công cho các khoản đầu tư dài hạn tại Nhất Tín Logistic ("NTL") và Pizza 4P's. Quang là đại diện của quỹ trong Hội Đồng Quản Trị của NTL, Pizza 4P's, F88 và đồng thời cũng là thành viên Ban Cố vấn Đầu tư nội bộ của Mekong Capital.

Tham gia Mekong Capital từ tháng 4 năm 2016, Quang đóng vai trò quan trọng trong công tác thoái vốn tại Traphaco, đem lại tỷ suất lợi nhuận gộp 6,3 lần cho quỹ Vietnam Azela Fund. Anh còn phụ trách một số công tác quan trọng trong việc thực hiện đầu tư tại Pizza 4P's. Trong giai đoạn sau đầu tư, anh đã giúp NTL thành công triển khai các yếu tố từ khung Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng, như tạo ra Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Hệ thống thưởng. ​

Trước khi vào Mekong Capital, Quang là phó chủ tịch tại Ngân hàng Mỹ Merrill Lynch ​ở London. Cùng thời gian này, Quang cũng nằm trong Ban kiểm soát và kiểm toán ​​của Merrill Lynch Capital Markets AG ở Thụy Sĩ, quản lý 400 triệu đô la tài sản thương mại. Trước đó, Quang làm việc tại bộ phận kinh doanh và môi giới chứng khoán của ngân hàng Barclays Capital tại London.

Quang là hội viên Chartered Accountant, sở hữu ​​chứng chỉ kiểm toán ACA từ ICAEW trong thời gian công tác ở KPMG tại London năm 2011.​

Email: Quang@mekongcapital.com