Nguyễn Thanh Hà chịu trách nhiệm hỗ trợ những cán bộ chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư của Mekong Capital trong các giai đoạn đầu tư bao gồm lập dự án đầu tư, gia tăng giá trị sau quá trình đầu tư và thoái vốn thành công. Hà bắt đầu công tác tại Mekong Capital từ tháng 7 năm 2018.

Trước khi gia nhập Mekong Capital, Hà là Phó phòng bộ phận Ngân hàng Đầu tư tại Công ty Chứng khoán VNDIRECT, chuyên tư vấn tài chính doanh nghiệp cho cả bên mua và bên bán trong các lĩnh vực từ Thực phẩm đến Phân phối, Nông nghiệp, Dược phẩm,...

Hà tốt nghiệp hạng Ưu từ Đại học Seattle tại bang Washington Mỹ, với hai chuyên ngành Tài chính và Quản lý.