Nguyễn Thị Minh Thu phụ trách việc tạo ra Trải Nghiệm tốt nhất cho các Nhân tài của Mekong Capital cũng như cung cấp tham vấn, tư vấn để giúp xây dựng Năng lực Nhân sự của các công ty mà Mekong Capital đầu tư. Thu tham gia Mekong Capital từ tháng 2 năm 2020.

Trước khi tham gia với Mekong Capital, Thu giữ vai trò là Tư vấn cấp Cao của các tập đoàn Tư vấn Quản trị hàng đầu thế giới như Towers Watson, Korn-Ferry Hay Group và đã dẫn dắt nhiều dự án tư vấn thành công cho khách hàng ở Việt Nam.

Minh Thu có kinh nghiệm sâu rộng trong nhiều lĩnh vực về Quản trị Nhân sự - tập trung nhiều về mảng Đãi ngộ và Quản trị Nhân tài. Với gần 15 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực ngành nghề và loại hình kinh doanh từ công ty đã lên sàn, công ty Nhà nước đến công ty Tư nhân. Thu có nhiều kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu trong các mảng Nhân sự như Chiến lược Nhân sự, Giải pháp Đãi ngộ Chiến lược (Phân tích/ Đánh giá vị trí), Xây dựng cấu trúc Đãi ngộ, Cơ chế Thưởng…; Xây dựng KPIs bằng Balance Scorecard và hệ thống Quản trị Hiệu quả Công việc; Hoạch định Nhân sự Kế thừa, Quản trị Nhân tài; Xây dựng Khung năng lực và Trung tâm Đánh giá Năng lực; Rà soát các vấn đề Nhân sự trước/sau các thương vụ Mua bán và Sát nhập

Minh Thu có bằng Thạc sĩ chuyên ngành Tư vấn Quản trị Quốc tế do ĐH Ứng dụng Khoa học và Nghệ thuật Tây Bắc, Thụy Sĩ cấp.

Email: MinhThu@mekongcapital.com