Phạm Hồng Sơn chịu trách nhiệm hỗ trợ những cán bộ chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư của Mekong Capital trong các giai đoạn đầu tư bao gồm lập dự án đầu tư, gia tăng giá trị sau quá trình đầu tư và thoái vốn thành công. Sơn bắt đầu công tác tại Mekong Capital từ tháng 1 năm 2019.

Trước khi gia nhập Mekong Capital, Sơn phụ trách các giao dịch M&A và thị trường vốn trong nhiều ngành quan trọng tại Việt Nam.

Sơn tốt nghiệp Đại học quốc gia Singapore năm 2007.