Nhân sự

Nhân sự

Mekong Capital BOD team Max-F. Scheichenost
Max-F. Scheichenost

Tổng Giám Đốc

Mekong Capital Generating Breakthrough team Le Ho My Duyen
Lê Hồ Mỹ Duyên

Giám đốc Khai vấn Kiến tạo Đột phá

Mekong Capital growth team Le Ngoc Quoc Khanh
Lê Ngọc Quốc Khánh

Trưởng nhóm Chuyển đổi số

Mekong Capital growth team Nguyen Thi Anh Xuan
Nguyễn Thị Anh Xuân

Trưởng nhóm Trải Nghiệm Khách Hàng

Mekong Capital growth team Pham Thai Thanh Ngoc
Phạm Thái Thanh Ngọc

Trưởng nhóm Tiếp Thị & Chuyển Đổi Số

Phan Hồ Tấn Phát
Phan Hồ Tấn Phát

Chuyên Gia Khoa Học Về Đầu Tư Cấp Cao

Phạm Tuấn Long
Phạm Tuấn Long

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu

Mekong Capital TOS team Quach Thuy Duong
Quách Thùy Dương

Trưởng nhóm Tuyển Dụng & Thu Hút Nhân Tài

Mekong Capital TOS team Nguyen Van Ha
Nguyễn Vân Hà

Chuyên viên Khai Vấn Tuyển Dụng & Thu Hút Nhân Tài Cấp Cao

Mekong Capital TOS team Hoang Le Phuong Trang
Hoàng Lê Phương Trang

Chuyên viên Khai Vấn Tuyển Dụng & Thu Hút Nhân Tài Cấp Cao