Nhân sự

Nhân sự

Quach Thuy Duong - Senior Talent and Culture Coachsultant - Talent & Culture team
Quách Thùy Dương

Trưởng nhóm Nhân Tài & Tổ Chức Doanh Nghiệp

Nguyen Van Ha - Senior Talent and Culture Coachsultant - Talent & Culture team
Nguyễn Vân Hà

Chuyên viên Khai Vấn Nhân Tài & Tổ Chức Doanh Nghiệp Cấp Cao

Phuong Trang - Talent & Culture team - Mekong Capital
Hoàng Lê Phương Trang

Chuyên viên Khai Vấn Nhân Tài & Tổ Chức Doanh Nghiệp Cấp Cao

Huỳnh Ngọc Tường Vy
Huỳnh Ngọc Tường Vy

Chuyên viên Khai Vấn Nhân Tài & Tổ Chức Doanh Nghiệp