Nhân sự

Nhân sự

Minh Giang - Partner of Talent and Culture - Mekong Capital Team
Nguyễn Thị Minh Giang

Tổng Giám đốc Nhân Tài và Văn hóa Doanh Nghiệp

Quach Thuy Duong - Senior Talent and Culture Coachsultant - Talent & Culture team
Quách Thùy Dương

Trưởng nhóm Nhân Tài và Văn hóa Doanh Nghiệp

Nguyen Van Ha - Senior Talent and Culture Coachsultant - Talent & Culture team
Nguyễn Vân Hà

Chuyên viên Khai Vấn Cấp Cao Nhân Tài và Văn Hóa Doanh Nghiệp

Phuong Trang - Talent & Culture team - Mekong Capital
Hoàng Lê Phương Trang

Chuyên viên Khai Vấn Cấp Cao Nhân Tài và Văn Hóa Doanh Nghiệp