Nhân sự

Nhân sự

Chu Thuy Trang - Associate - Investment team
Chu Thùy Trang (Sophia)

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư Cấp Cao

Nguyen Ha Phuong - Associate of Mekong Capital
Nguyễn Hà Phương

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư

Investment team Minh Cuong thumbnail
Nguyễn Minh Cường

Chuyên viên Tư vấn Đầu tư

Investment team Phuong Anh team thumbnail
Phạm Thị Phương Anh

Chuyên viên Giao Dịch Tài Chính Cấp Cao

Investment team Ngoc Han thumbnail
Phan Ngọc Hân

Chuyên viên Phân tích Đầu tư