Thảo gia nhập Mekong Capital để định hình và xây dựng năng lực quản trị nhân sự cho những công ty thuộc danh mục tư vấn đầu tư của Mekong Capital bằng cách tạo ra kết quả từ những dự án cải tiến năng lực đội ngũ quản trị nguồn nhân lực, thực hiện hoạt động đào tạo và phát triển, tổ chức chương trình đào tạo quản lý và lãnh đạo, xây dựng đội ngũ kế thừa và hệ thống đánh giá lộ trình nghề nghiệp.

Trước khi gia nhập Mekong, Thảo đã có 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực. Gần đây nhất, Thảo đã thành công trong việc xây dựng & triển khai chương trình quản lý tài năng của Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ.​