Trần Thu Hằng chịu trách nhiệm hỗ trợ những cán bộ chịu trách nhiệm về các khoản đầu tư của Mekong Capital trong các giai đoạn đầu tư bao gồm lập dự án đầu tư, gia tăng giá trị sau quá trình đầu tư và thoái vốn thành công. Hằng bắt đầu công tác tại Mekong Capital từ tháng 10 năm 2017.

Trước khi gia nhập Mekong Capital, Hằng phụ trách bộ phận Phát triển doanh nghiệp tại Tập đoàn Thiên Minh với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Du lịch và Khách sạn. Hằng quản lý và thực hiện các khoản đầu tư, thương vụ mua lại, hợp tác chiến lược, và hoạt động gọi vốn của tập đoàn.

Hằng tốt nghiệp Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London năm 2013.