Vũ Thanh Vân chịu trách nhiệm cho việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự ưu tú, truyền lửa cho nhân viên để mọi người có thể sống và áp dụng những giá trị cốt lõi của công ty. Thanh Vân cũng chịu trách nhiệm cho các hoạt động tuyển dụng của Mekong Capital và các công ty thuộc danh mục đầu tư của Mekong Capital ở khu vực phía Nam. Thanh Vân gia nhập Mekong Capital tháng 3 năm 2019.

Vũ Thanh Vân trước đây là Chuyên viên Phát triển Nhân tài Cao cấp tại ngân hàng VPBank và Chuyên viên Tuyển dụng Cao cấp của First Alliances.