Mekong Capital Career People Development Manager Cover
Mekong Capital

People & Development Manager

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Bộ phận

Nhân tài & Văn hoá doanh nghiệp

Vì chúng tôi yêu cầu ứng viên thông thạo tiếng Anh cho các vị trí tuyển dụng tại Mekong Capital, vui lòng tham khảo trang tuyển dụng vị trí này bằng tiếng Anh tại đây.