Investment team Ashley Trang Pham cover
Mekong Capital

Senior Investment Associates (Value Creation) – Hanoi

Địa điểm

Hà Nội

Bộ phận

Đầu Tư

Vì chúng tôi yêu cầu ứng viên thông thạo tiếng Anh cho các vị trí tuyển dụng tại Mekong Capital, vui lòng tham khảo trang tuyển dụng vị trí này bằng tiếng Anh tại đây.