Talent & Culture officer

Talent & Culture officer

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Bộ phận

Nhân tài & Văn hoá doanh nghiệp

Vì chúng tôi yêu cầu ứng viên thông thạo tiếng Anh cho các vị trí tuyển dụng tại Mekong Capital, vui lòng tham khảo trang tuyển dụng vị trí này bằng tiếng Anh tại đây: https://www.mekongcapital.com/careers/mekong-capital/senior-tc-officer/

Đồng đội của bạn

Nguyễn Thị Minh Giang

Tổng Giám đốc Nhân Tài và Văn hóa Doanh Nghiệp

Quách Thùy Dương

Trưởng nhóm Nhân Tài và Văn hóa Doanh Nghiệp

Nguyễn Vân Hà

Chuyên viên Khai Vấn Cấp Cao Nhân Tài và Văn Hóa Doanh Nghiệp

Hoàng Lê Phương Trang

Chuyên viên Khai Vấn Cấp Cao Nhân Tài và Văn Hóa Doanh Nghiệp