Với vai trò Giám đốc Kinh Doanh Công nghệ, Chris Shayan chịu trách nhiệm làm việc với các công ty trong danh mục đầu tư của Mekong Capial để đảm bảo các công ty tăng trưởng và phát triển bằng cách tạo ra những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo, cơ sở công nghệ phù hợp, cấu trúc thông tin mạnh mẽ và marketing kỹ thuật số. Chris Shayan cũng tham gia vào việc tối ưu hóa giá thành, những thử nghiệm mới và cải thiện chỉ số tăng trưởng của các công ty. Chris Shayan là thành viên Ban Lãnh đạo và Ban Cố vấn Đầu tư nội bộ của Mekong Capital.

Trước khi gia nhập Mekong Capital, Chris Shayan đã làm chủ nhiều doanh nghiệp và là CTO trong một số ngành như Công nghệ, Nhân sự, Niêm yết, Thương mại điện tử và Vận tải. Chris Shayan là cố vấn cho nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp ở Trung Đông và Châu Á.