Cover Mekong Capital career

Tại sao bạn KHÔNG nên tham gia Mekong Capital

Cách làm khác biệt.

Góc nhìn bên ngoài thường hình dung công việc của chúng tôi chủ yếu là gặp gỡ doanh nghiệp, lập mô hình tài chính, nghiên cứu lý thuyết, giao dịch và chia sẻ ý tưởng với các công ty trong danh mục đầu tư, và đội ngũ nhân sự của Mekong Capital phải giàu kinh nghiệm và kiến thức để mang tới những giải pháp có giá trị.

Các ứng viên ứng tuyển vào công ty Đầu tư Tư nhân sẽ có suy nghĩ rằng chỉ cần chuẩn bị nền tảng học vấn tốt là sẽ có đủ kỹ năng phục vụ công việc, nhất là công việc nghiên cứu lý thuyết và đi tìm những ý tưởng hay.

“Nếu các bạn quá tập trung vào những kỹ năng trên thì các bạn đã lầm.”

Tại sao bạn KHÔNG nên tham gia Mekong Capital

Phần lớn những kỹ năng này, mặc dù là nền tảng cần thiết trong Đầu tư Tư nhân, nhưng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong công việc của chúng tôi và KHÔNG PHẢI yếu tố thúc đẩy thành công hay phát triển sự nghiệp.

Bản chất của Đầu tư Tư nhân là gia tăng giá trị cho các công ty trong danh mục chứ không đơn thuần là đầu tư tài chính, do đó yếu tố cần thiết để thành công trong ngành liên quan nhiều hơn đến cách thức tiếp cận, tạo giá trị gia tăng cho mỗi công ty trong danh mục.

“Ở Mekong Capital, chúng tôi gia tăng giá trị thông qua phương pháp tiếp cận bản thể học.”

Chúng tôi tìm kiếm những ứng viên phù hợp với văn hóa và phương pháp tiếp cận bản thể học.

Phương pháp tiếp cận bản thể học là sự chuyển mình của chính Mekong Capital và các công ty trong danh mục đầu tư. Chúng tôi gọi đó là hành trình chuyển hóa bắt đầu từ việc hiểu rõ CHÚNG TÔI LÀ AI và sẵn sàng thay đổi.

Theo đó, chúng tôi thiết kế các chương trình hội nhập và các cơ hội phát triển đội ngũ để mỗi nhân viên được tìm hiểu những giá trị cốt lõi của Mekong Capital và chuyển hóa về cách nhìn nhận bản thân, tạo nền tảng tạo ra kết quả đột phá trong công việc.

Đó là lý do Mekong Capital là nơi lý tưởng cho những ứng viên thực sự quan tâm đến chuyển hóa và khả năng lãnh đạo, coi đó là nền tảng để không ngừng đột phá trong Đầu tư Tư nhân.

Khám phá các cơ hội nghề nghiệp ở dưới đây: