Meet our vision-fulfillers

Nhân sự

Mekong Capital BOD team Chris Freund
Chris Freund

Nhà Sáng Lập & Tổng Giám Đốc

Mekong Capital BOD team Chad Ovel
Chad Ovel

Tổng Giám Đốc

Truong Dieu Le - Partner of Mekong Capital
Trương Diệu Lê

Tổng Giám Đốc

Mekong Capital BOD team Max-F. Scheichenost
Max-F. Scheichenost

Tổng Giám Đốc

Vuong Huyen Nga - Chief People Officer of Mekong Capital
Vương Thị Huyền Nga

Giám đốc Nhân sự

Đỗ Thị Khánh Vân
Đỗ Thị Khánh Vân

Giám đốc Tư vấn Đầu tư

Mekong Capital investment team Nguyen Thi Thanh Ha
Nguyễn Thị Thanh Hà

Giám đốc Tư vấn Đầu tư

Mekong Capital investment team Ashley Trang Pham
Ashley Trang Phạm

Giám đốc Tư vấn Đầu tư

Mekong Capital operations team Le Nguyen Phuong Thuy
Lê Nguyễn Phương Thúy

Giám Đốc Vận Hành

Ellen Van - Investment Principal of Mekong Capital
Ellen Văn

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Mekong Capital investment team Sophia Trang Chu
Chu Thùy Trang (Sophia)

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Mekong Capital investment team Lai Ha Thu
Lại Hà Thu

Trưởng nhóm Tư vấn Đầu tư

Truong Thanh Tung - Head of Portfolio Analysis and Insights Mekong Capital
Trương Thanh Tùng

Trưởng Phòng Quản Lý Hiệu Quả Đầu Tư

Thanh Phuong - E&S Manager
Trần Đặng Thanh Phương

Trưởng nhóm phát triển Môi Trường & Xã Hội

Mekong Capital investment team Pham Thi Phuong Anh
Phạm Thị Phương Anh

Chuyên viên Giao Dịch Tài Chính Cấp Cao

Mekong Capital investment team Nguyen Minh Cuong
Nguyễn Minh Cường

Chuyên viên Giao Dịch Tài Chính Cấp Cao

Câu chuyện của chúng tôi

Xem thêm