Ellen Văn chịu trách nhiệm hỗ trợ tưởng nhóm tư vấn đầu tư trong ​tất cả các giai đoạn đầu tư, bao gồm thẩm định các khoản đầu tư mới, tạo ra giá trị trong quá trình đầu tư sau và thoái vốn thành công. Ellen bắt đầu công tác tại Mekong Capital vào tháng 2 năm 2020.

Trước khi tham gia Mekong Capital, Ellen là Chuyên viên cao cấp tại Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam​, nơi Ellen chịu trách nhiệm cung cấp​​ các dịch vụ AP và LP cho các quỹ ETF Việt Nam. Trước đó, Ellen đảm nhận vị trí Wealth Executive tại Barclays London, thuộc bộ phận Quản lý tài sản, cung cấp tư vấn tài chính cho các khách hàng của HNW.

Ellen tốt nghiệp Thạc sĩ Thương mại và Thạc sĩ Kế toán Chuyên nghiệp tại Đại học Sydney. Ellen​​ cũng là ​CFA CharterHolder​.