Trong tháng 8 năm 2012, Quỹ Mekong Enterprise Fund đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa, Công ty hàng đầu tại Việt nam về sản xuất đồ chơi bằng gỗ cho trẻ em ở độ tuổi từ 1 đến 10 tuổi. Quỹ đầu tư vào Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa từ tháng 6 năm 2004.