Mekong Enterprise Fund
Quỹ doanh nghiệp

Mekong Enterprise Fund

Khai trương

2002

Tình trạng

Đã thoái vốn

Vốn cam kết

18,5 triệu đô-la Mỹ

Quỹ đầu tư đầu tiên tại Việt Nam chỉ tập trung vào các công ty tư nhân.

Nhận thấy cơ hội thành lập quỹ đầu tiên tại Việt Nam chỉ tập trung đầu tư vào các công ty tư nhân, Mekong Capital đã cho ra mắt Quỹ Mekong Enterprise Fund (MEF) vào năm 2002, với tổng số vốn cam kết là 18,5 triệu đô la Mỹ.

Tính đến cuối năm 2005, chúng tôi đầu tư toàn bộ Quỹ MEF vào 10 công ty, với kỳ vọng những khoản đầu tư này sẽ giúp các công ty phát triển thành những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu tại Việt Nam. Nhờ tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, họ sẽ vượt qua các doanh nghiệp nhà nước để trở thành những doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam trong vòng 10 năm tiếp theo.

Tuy nhiên, trong 5 năm đầu, Mekong Capital đã có nhiều bước đi chưa thực sự phù hợp. Quỹ MEF chủ yếu rót vốn vào các doanh nghiệp gia đình. Các công ty này thường được quản lý theo phong cách cũ của thế hệ doanh nhân đầu tiên của Việt Nam, dẫn đến việc thay đổi hoặc xây dựng đội ngũ quản lý của công ty gặp rất nhiều khó khăn, thách thức.

Ngoài ra, quỹ MEF còn nhắm vào các công ty quy mô nhỏ hơn thường chịu tác động mạnh của các ngành liên quan tới sản xuất và xuất khẩu. Trên thực tế, những ngành này phải chịu tính chu kỳ của nền kinh tế toàn cầu và rất khó khai thác được giá trị của vốn cổ phần bởi các công ty này thường không sở hữu yếu tố nào mang giá trị chiến lược (như thương hiệu, mạng lưới phân phối, tài sản trí tuệ v.v).

Mekong Enterprise Fund Portfolio
Các công ty trong danh mục đầu tư của quỹ Mekong Enterprise Fund

Cố gắng tạo giá trị bằng cách chia sẻ ý tưởng hữu ích.

Truong Dieu Le & Chris Freund

Không chỉ vậy, chúng tôi cho rằng việc mua lại các cổ phần thiểu số quan trọng sẽ tạo điều kiện cho quỹ MEF hợp tác chặt chẽ hơn với các công ty trong danh mục đầu tư. Chúng tôi cố gắng tăng giá trị bằng cách chia sẻ ý tưởng hữu ích, cung cấp các giải pháp, và trong một vài trường hợp, chúng tôi thậm chí làm việc cho các công ty đó. Vì vậy, chúng tôi áp dụng các mô hình tăng giá trị để triển khai nhiều dự án cải thiện hiệu suất vận hành (như Six Sigma, Lean Manufacturing) cũng như các thông lệ tốt nhất về quản lý tài chính, tuyển dụng và tư vấn quản trị doanh nghiệp.

Chúng tôi tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị và đưa ra những đề xuất có giá trị. Chúng tôi thậm chí còn thuê các chuyên gia về Six Sigma và Lean Manufacturing để hỗ trợ các công ty cách cải thiện hoạt động của họ. Tuy nhiên, ý tưởng của chúng tôi dù có tuyệt vời đến đâu cũng không tạo được tác động đáng kể.

Vấn đề nối tiếp vấn đề, chúng tôi chỉ biết nỗ lực hết sức nhưng không thể tạo thêm nhiều giá trị cho các công ty này. Đồng thời, chúng tôi cũng đã phạm nhiều sai lầm trong việc lựa chọn thời điểm thoái vốn.

 Vào khoảng năm 2005, Mekong Capital nhận thấy các công ty có hoạt động kinh doanh trong nước có xu hướng tăng trưởng ổn định hơn và tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Điều này thôi thúc chúng tôi đi tìm hiểu các công ty tiêu dùng trong nước khác trong các quỹ tiếp theo.

Cơ hội mới.

Quỹ MEF chấm dứt hoạt động đầu tư tại Việt Nam và đã hoàn tất quy trình thanh lý quỹ. Các cổ đông được hoàn  100% giá trị vốn ban đầu, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của chúng tôi.

Từ những bài học kinh nghiệm này, quỹ thứ hai của chúng tôi, Quỹ Mekong Enterprise Fund II (MEF II), đã nắm bắt cơ hội cũng như thực hiện nhiều cải tiến và trở thành một trong những quỹ đạt kết quả cao nhất trong lịch sử đầu tư vốn cổ phần tư nhân tại châu Á.

Mekong Enterprise Fund II
Các danh mục đầu tư của quỹ Mekong Enterprise Fund II

Danh mục đầu tư

Mekong Enterprise Fund II

Mekong Enterprise Fund II