Trong tháng 7 năm 2016, Quỹ Vietnam Azalea Fund đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Intresco, công ty chuyên hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, phát triển, kinh doanh và cho thuê căn hộ và các dự án bất động sản thương mại. Quỹ đầu tư vào Intresco năm 2008.