Trong tháng 6 năm 2016, Quỹ Vietnam Azalea Fund đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Nam Long, công ty hàng đầu về phát triển nhà ở vừa túi tiền. Quỹ đầu tư vào Nam Long vào năm 2010.