CEO Mekong Capital: “Mô hình đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng là thành công nhất”

Theo dõi chúng tôi trên LinkedIn:

CEO Mekong Capital: “Mô hình đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng là thành công nhất”

Để lại nhận xét

Không cần đăng ký.
 

Thông cáo báo chí mới nhất