CEO Mekong Capital: ‘Tôi từng có lúc tuyệt vọng, muốn từ bỏ cả công ty hoặc tìm một ai khác thay thế’

Theo dõi chúng tôi trên LinkedIn:

CEO Mekong Capital: ‘Tôi từng có lúc tuyệt vọng, muốn từ bỏ cả công ty hoặc tìm một ai khác thay thế’

Để lại nhận xét

Không cần đăng ký.
 

Thông cáo báo chí mới nhất