Mekong Capital hoàn tất khoản đầu tư 15 triệu USD vào Gene Solutions

Theo dõi chúng tôi trên LinkedIn:

Mekong Capital hoàn tất khoản đầu tư 15 triệu USD vào Gene Solutions

Để lại nhận xét

Không cần đăng ký.
 

Thông cáo báo chí mới nhất