Nguyễn Thị Minh Giang – Tổng giám đốc Nhân tài &  Văn hóa doanh nghiệp Mekong Capital chia sẻ kinh nghiệm về quản trị nhân sự theo phương pháp bản thể học

Theo dõi chúng tôi trên LinkedIn:

Nguyễn Thị Minh Giang – Tổng giám đốc Nhân tài & Văn hóa doanh nghiệp Mekong Capital chia sẻ kinh nghiệm về quản trị nhân sự theo phương pháp bản thể học

Để lại nhận xét

Không cần đăng ký.
 

Thông cáo báo chí mới nhất