Sếp Mekong Capital: ‘Việt Nam có thể đóng vai trò quan trọng trong tương lai của thế giới’

Theo dõi chúng tôi trên LinkedIn:

Sếp Mekong Capital: ‘Việt Nam có thể đóng vai trò quan trọng trong tương lai của thế giới’

Để lại nhận xét

Không cần đăng ký.
 

Thông cáo báo chí mới nhất