Tổng Giám đốc Mekong Capital, Chad Ovel: Tầm nhìn xa là tuyên bố của sự thành công

Theo dõi chúng tôi trên LinkedIn:

Tổng Giám đốc Mekong Capital, Chad Ovel: Tầm nhìn xa là tuyên bố của sự thành công

Để lại nhận xét

Không cần đăng ký.
 

Thông cáo báo chí mới nhất