Trong tháng 10 năm 2013, Quỹ Mekong Enterprise Fund và Mekong Enterprise Fund II đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Dây Điện từ Ngô Han, nhà sản xuất dây điện từ hàng đầu tại Việt Nam. Quỹ đầu tư vào Công ty Cổ phần Dây Điện từ Ngô Han vào tháng 4 năm 2004.