Mekong Enterprise Fund II
Quỹ doanh nghiệp

Mekong Enterprise Fund II

Khai trương

2006

Tình trạng

Đã thoái vốn

Vốn cam kết

50 triệu USD

Lần đầu tiên chúng tôi chuyển trọng tâm sang ngành tiêu dùng.

Mekong Capital Story - 2006 A shift towards consumer businesses

Thương hiệu nổi tiếng nhất của ICP: X-men

Với kinh nghiệm từ quỹ Mekong Enterprise Fund, chúng tôi cho ra mắt quỹ Mekong Enterprise Fund II vào tháng 6 năm 2006 với số vốn cam kết là 50 triệu đô la Mỹ, và bắt đầu chuyển trọng tâm sang lĩnh vực tiêu dùng.

Bắt đầu với khoản đầu tư đầu tiên, International Consumer Products (ICP), chúng tôi đã hợp tác với hai nhà đồng sáng lập đầy nhiệt huyết, nhiều kinh nghiệm từ các công ty đa quốc gia. Quá trình phối hợp diễn ra rất suôn sẻ. Kể từ đó, chúng tôi ưu tiên đầu tư vào các doanh nghiệp tiêu dùng hơn, dù vẫn chưa hoàn toàn tập trung vào ngành này

Vì vậy, mặc dù vẫn có một số khoản đầu tư ngoài lĩnh vực tiêu dùng, MEF II đại diện cho một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của Mekong Capital: chuyển dịch sang lĩnh vực kinh doanh phục vụ người tiêu dùng và hướng đến một thế hệ doanh nhân Việt Nam cởi mở và chú trọng việc quản lý các công ty dựa trên những thông lệ tốt nhất. Từ năm 2006 đến 2011, MEF II đã thực hiện tổng cộng 10 khoản đầu tư.

Rút kinh nghiệm từ quỹ MEF, chúng tôi đã tìm được cách tạo giá trị hiệu quả hơn.

Tiêu chí và phương pháp đầu tư của Quỹ khác biệt đáng kể so với Quỹ tiền nhiệm Mekong Enterprise Fund khi chúng tôi đã cố gắng gia tăng giá trị nhưng không thành công. Quỹ MEF II chú trọng vào việc tìm ra một cách tạo giá trị mới giúp các công ty hoạt động hiệu quả hơn. Từ năm 2008 đến năm 2010, song song với quá trình chuyển đổi của Mekong Capital, chúng tôi đã xây dựng và triển khai mô hình Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng. Chúng tôi tiếp thu những kinh nghiệm tạo ra tác động tại các công ty và thử nhiều cách tiếp cận mới để liên tục tinh chỉnh mô hình này cho đến khi có thể tạo ra đột phá về hiệu suất một cách đáng tin cậy.

Những tác động đầu tiên và lâu dài của Mô hình “Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng”.

Những công ty chủ động ứng dụng mô hình Đầu tư lấy tầm nhìn làm định hướng đều tăng trưởng ổn định qua các năm và có nhiều đột phá về hiệu quả hoạt động. Song cũng có một số công ty của MEF II đã chọn không áp dụng mô hình này và trở thành những  khoản đầu tư chưa hiệu quả của chúng tôi.  Những khoản đầu tư mang lại thành công nổi bật của MEF II bao gồm Thế Giới Di Động, Golden Gate, Trường Việt Úc (VAS)ICP.

Ví dụ điển hình nhất của MEF II về mô hình tạo giá trị Đầu tư lấy Tầm nhìn làm định hướng là Thế Giới Di Động. Sau 10 năm rưỡi nắm giữ, khoản đầu tư này của MEF II đạt tỷ lệ lợi nhuận gấp 57 lần tính theo đô la Mỹ và tỷ suất hoàn vốn nội bộ là 61,1%, trở thành một trong những khoản đầu tư thành công nhất trong lịch sử đầu tư cổ phần tư nhân của Châu Á.

Bên trong cửa hàng Thế Giới Di Động

Một trong những quỹ thành công nhất trong lĩnh vực đầu tư tư nhân tại Châu Á.

Tháng 8 năm 2018, MEF II đã thoái vốn thành công 100% khoản đầu tư cuối cùng. Với khoản thoái vốn này, Quỹ đạt tỷ lệ hoàn vốn tính chung trên toàn quỹ là 4,6 lần và tỷ suất hoàn vốn nội bộ (net IRR) đạt 22,7% cho các nhà đầu tư của Quỹ. Cột mốc này đánh dấu MEF II trở thành một trong các quỹ thành công nhất trong lĩnh vực đầu tư tư nhân tại Châu Á.

Bài học kinh nghiệm từ MEF II đã tác động đáng kể đến các tiêu chí đầu tư và cách tiếp cận tạo giá trị của Quỹ Mekong Enterprise Fund III.

Danh mục đầu tư

Vietnam Azalea Fund

Vietnam Azalea Fund