Trong tháng 6 năm 2010, Quỹ Mekong Enterprise Fund II đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Mai Son, chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp. Quỹ thực hiện khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Mai Son vào tháng 3 năm 2008