Charles & Keith Maison
Danh mục đầu tư

Công ty cổ phần Mai Son

Chuyên viên phụ trách

Mai Son company- An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam

Công ty cổ phần Mai Son

Bán lẻ

Trong tháng 6 năm 2010, Quỹ Mekong Enterprise Fund II đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Mai Son, chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp. Quỹ thực hiện khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Mai Son vào tháng 3 năm 2008

Website

ABA Cooltrans

ABA Cooltrans