Trong tháng 9 năm 2018, Quỹ Mekong Enterprise Fund đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Minh Hoàng, công ty Việt Nam chuyên gia công trang phục thể dục thể thao và đồ lạnh cho một số thương hiệu hàng đầu thế giới. Quỹ đầu tư vào Minh Hoàng vào tháng 3 năm 2005.