Công ty cổ phần Minh Hoàng
Danh mục đầu tư

Công ty cổ phần Minh Hoàng

Quỹ

Chuyên viên phụ trách

Minh Hoang Garment - An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam

Công ty cổ phần Minh Hoàng

Sản xuất

Trong tháng 9 năm 2018, Quỹ Mekong Enterprise Fund đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Minh Hoàng, công ty Việt Nam chuyên gia công trang phục thể dục thể thao và đồ lạnh cho một số thương hiệu hàng đầu thế giới. Quỹ đầu tư vào Minh Hoàng vào tháng 3 năm 2005.

ABA Cooltrans

ABA Cooltrans