Trong tháng 8 năm 2009, Quỹ Mekong Enterprise Fund đã hoàn tất việc bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng. Quỹ bắt đầu đầu tư vào Tân Đại Hưng từ tháng 3 năm 2003 và đây cũng là khoản đầu tư đầu tiên của Quỹ. Mekong Capital đã cùng làm việc với Tân Đại Hưng để chuẩn bị cho việc niêm yết thành công vào tháng 11 năm 2007.