Trong tháng 9 năm 2013, Quỹ Mekong Enterprise Fund II đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Thế Giới Số, Công ty phân phối thiết bị máy tính hàng đầu tại Việt Nam. Quỹ đầu tư vào Công ty Cổ phần Thế Giới Số từ tháng 12 năm 2008.