Trong tháng 11 năm 2017, Quỹ Vietnam Azalea Fund đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Traphaco, công ty dược theo mô hình liên kết dọc (vertically integrated) chuyên sản xuất, tiếp thị và phân phối đông dược của Việt Nam. Quỹ đầu tư vào Traphaco tháng 12 năm 2007.