Traphaco - An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam
Danh mục đầu tư

Công ty cổ phần Traphaco

Chuyên viên phụ trách

Traphaco - - An exited investment of Mekong Capital, a top private equity investment firm in Vietnam

Công ty cổ phần Traphaco

Dược phẩm

Trong tháng 11 năm 2017, Quỹ Vietnam Azalea Fund đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Traphaco, công ty dược theo mô hình liên kết dọc (vertically integrated) chuyên sản xuất, tiếp thị và phân phối đông dược của Việt Nam. Quỹ đầu tư vào Traphaco tháng 12 năm 2007.

Website

ABA Cooltrans

ABA Cooltrans