Trong tháng 4 năm 2014, Quỹ Mekong Enterprise Fund II đã hoàn tất việc bán 100% khoản đầu tư vào Công ty Venture International, nhà sản xuất quần áo lao động hàng đầu tại Việt Nam cho nhà đầu tư chiến lược. Quỹ đầu tư vào Công ty Venture International vào tháng 9 năm 2007.